Slider-1
„СКМ Груп“ АД

„СКМ Груп“ АД е просперираща и развиваща се компания, благодарение на висококвалифицираните специалисти и експерти, проявяващи гарантирани дисциплина и професионализъм в работата с клиенти, партньори и доставчици.